Pregunta aprobada

  • Enviada: 9/12/2014
  • por: Conxa Ferrer
  • Estado: Aprovada
  • Archivado en: Admon.
  • Comparte:

Arxiu audiovisual de RTVV?

Quin és el pressupost per a personal i per a manteniment de maquinaria, software i instal·lacions de l'Arxiu Audiovisual de RTVV, i de quin organisme i càrrecs depén.


Esta pregunta ha sido aprobada y está a la espera de ser redactada y presentada formalmente en la institución correspondiente.


comments powered by Disqus